ENQUESTA SOBRE

"Les rebaixes en roba i calçat"

FITXA TÈCNICA

 

 

 

 

Empresa Infortècnica.

Univers Població major d'edat de Catalunya.

Mostra La indicada en cada resposta fins arribar al cinc per cent de risc.

Tipus d'entrevista Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l’extensió del llistat de telèfons, obtenint una mostra significativa de cada sector de població.

Dades de les enquestes Les indicades.

Horari de les entrevistes Entre les 19 i 22 hores dels dies laborals o en dies festius, que permet obtenir una mostra proporcional de cada grup de sexe i edat.

 

 

Distribució geogràfica d’entrevistes:

Sobre un total de 447 persones.

 

 

Resum de l’enquesta


Amb relació a l’enquesta realitzada al desembre del 97, la població de Catalunya ha augmentat el nivell de coneixement de la normativa vigent sobre el període legal de les rebaixes d’hivern. En funció del sexe, les dones afirmen conèixer més aquesta normativa.

El calçat i la roba són adquirides per igual tant en rebaixes com durant la resta de l’any. Malgrat que ha disminuït la compra exclusiva durant les rebaixes.

Les rebaixes són motiu de compra tant a les superfícies comercials com a les botigues, sense variacions significatives respecte a l’anterior enquesta.

La gent més jove segueix fent més ús de les grans superfícies comercials, així com els homes fan menys ús de les botigues del barri que les dones.

Es segueix pensant que les rebaixes són una excusa per posar a la venda articles d’altres temporades o defectuosos així com productes d’inferior qualitat, si bé el percentatge de persones que pensa que els articles són d’inferior qualitat ha augmentat.

Si un article és defectuós quasi tothom sap que es pot canviar, o bé recuperar l’import abonat, encara que sigui en temps de rebaixes. També saben, però en menor mesura, que si l’article no és defectuós el canvi és deferència de l’establiment però no obligació.

L’ estalvi és el motiu principal de compra a les rebaixes, més que el caprici d’adquirir productes perquè sí. En general, no hi ha queixes per l’acceptació de la targeta de crèdit en període de rebaixes.

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 1.- Sap que segons la normativa vigent, el període de les rebaixes d’hivern comença el dia 7 de gener i finalitza el 6 de març, com a període màxim autoritzat?

  1. No

¦ Mostra: 447 persones de Catalunya.

¦ Data del sondeig: del 7 al 19 de gener de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

235

52.57%

± 4.63%

No

212

47.43%

± 4.63%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

41,51%

57,14%

49,15%

45,16%

63,79%

No

58,49%

42,86%

50,85%

54,84%

36,21%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 2.- La roba i les sabates que necessita durant la temporada, quan les compra?

  1. Quan no estan rebaixades
  2. Tota en rebaixes
  3. Part en rebaixes i part fora de rebaixes
  4. No sap i / o no contesta

¦ Mostra: 447 persones de Catalunya.

¦ Data del sondeig: del 7 al 19 de gener de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

Quan no estan rebaixades

57

12.75%

± 3.09%

Tota en rebaixes

35

7.83%

± 2.49%

Part en rebaixes

352

78.75%

± 3.79%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Quan no estan rebaixades

13,21%

12,70%

15,25%

4,84%

18,97%

Tota en rebaixes

7,55%

7,94%

5,08%

11,29%

6,90%

Part en rebaixes

77,36%

79,37%

77,97%

83,87%

74,14%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 3.- En quin tipus d’establiments comercials considera més avantatjós comprar en rebaixes?

  1. Petits establiments comercials
  2. Grans superfícies
  3. No sap i / o no contesta

¦ Mostra: 447 persones de Catalunya.

¦ Data del sondeig: del 7 al 19 de gener de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

Petits establiments

192

42.95%

± 4.59%

Grans superfícies

192

42.95%

± 4.59%

Ns / nc

62

13.87%

± 3.20%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Petits establiments

39,62%

44,44%

25,42%

51,61%

51,72%

Grans superfícies

39,62%

44,44%

67,80%

33,87%

27,59%

Ns / nc

20,75%

11,11%

6,78%

14,52%

20,69%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 4.- Creu que els establiments comercials aprofiten les rebaixes per posar a la venda articles d’altres temporades o defectuosos?

  1. No
  2. No sap i / o no contesta

¦ Mostra: 447 persones de Catalunya.

¦ Data del sondeig: del 7 al 19 de gener de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

349

78.08%

± 3.84%

No

84

18.79%

± 3.62%

Ns / Nc

12

2.68%

± 1.50%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

69,81%

81,75%

79,66%

79,03%

75,86%

No

28,30%

15,08%

20,34%

19,35%

17,24%

Ns / Nc

1,89%

3,17%

<1,00%

1,61%

6,90%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 5.- Considera que els establiments comercials posen a la venda articles d’inferior qualitat fets expressament per a les rebaixes?

  1. No
  2. No sap i / o no contesta

¦ Mostra: 447 persones de Catalunya.

¦ Data del sondeig: del 7 al 19 de gener de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

232

51.90%

± 4.63%

No

172

38.48%

± 4.51%

Ns / Nc

42

9.40%

± 2.71%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

50,94%

52,38%

49,15%

58,06%

48,28%

No

39,62%

38,10%

44,07%

33,87%

37,93%

Ns / Nc

9,43%

9,52%

6,78%

8,06%

13,79%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 6.- Si un article és defectuós, sap que sempre li han de canviar per un altre o bé tornar-li els diners?

  1. No

¦ Mostra: 447 persones de Catalunya.

¦ Data del sondeig: del 7 al 19 de gener de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

379

84.79%

± 3.33%

No

65

14.54%

± 3.27%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

88,68%

83,33%

86,44%

83,87%

84,48%

No

11,32%

15,87%

13,56%

16,13%

13,79%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 7.- Si un article no és defectuós, sap que el canvi sempre és deferència de l’establiment?

  1. No

¦ Mostra: 447 persones de Catalunya.

¦ Data del sondeig: del 7 al 19 de gener de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

230

51.45%

± 4.63%

No

212

47.43%

± 4.63%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

45,28%

53,97%

54,24%

50,00%

50,00%

No

52,83%

45,24%

44,07%

50,00%

48,28%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 8.- Considera que el preu de la roba i el calçat és excessiu i per això s’espera a comprar-la en rebaixes?

  1. No
  2. No sap i / o no contesta

¦ Mostra: 447 persones de Catalunya.

¦ Data del sondeig: del 7 al 19 de gener de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

250

55.93%

± 4.60%

No

189

42.28%

± 4.58%

Ns / Nc

7

1.57%

± 1.15%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

41,51%

61,90%

45,76%

61,29%

60,34%

No

54,72%

37,30%

50,85%

38,71%

37,93%

Ns / Nc

3,77%

0,79%

3,39%

<1,00%

1,72%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 9.- Alguna vegada ha comprat en rebaixes, pel fet de tenir un preu atractiu, articles que realment no necessitava ?

  1. No
  2. No sap i / o no contesta

¦ Mostra: 447 persones de Catalunya.

¦ Data del sondeig: del 7 al 19 de gener de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

138

30.87%

± 4.27%

No

295

65.99%

± 4.76%

Ns / Nc

14

3.13%

± 1.60%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 10.- En època de rebaixes li han negat el pagament amb targetes de crèdit?

  1. No
  2. No sap i / o no contesta / no disposa de targetes de crèdit

¦ Mostra: 447 persones de Catalunya.

¦ Data del sondeig: del 7 al 19 de gener de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

67

14.99%

± 3.31%

No

364

81.43%

± 3.61%

Ns / Nc

15

3.36%

± 1.67%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

15,09%

15,08%

10,17%

22,58%

12,07%

No

81,13%

81,75%

81,36%

77,42%

86,21%

Ns / Nc

3,77%

3,17%

8,47%

<1,00%

1,72%