ENQUESTA SOBRE

"La compra de vehicles"

 

 

 


 

FITXA TÈCNICA

 

 

 

 

Empresa Infortècnica.

Univers Població major d'edat de Catalunya.

Mostra La indicada en cada resposta fins arribar al cinc per cent de risc.

Tipus d'entrevista Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l'extensió del llistat de telèfons, obtenint una mostra significativa de cada sector de població.

Dates de les enquestes Les indicades.

Horari de les entrevistes Entre les 19 i 22 hores dels dies laborals o en dies festius, que permet obtenir una mostra proporcional de cada grup de sexe i edat.

 

 

Distribució geogràfica d’entrevistes:

Sobre un total de 762 persones.

Conclusions

Més d’un deu per cent dels entrevistats han canviat de cotxe segons l’enquesta.

Com s’observa, en funció de l’edat podríem dir que l’interès per la renovació del vehicle és inversament proporcional a l’edat. Es a dir, quan més joves més ganes de canviar de cotxe.

El paral·lelisme entre les respostes dels homes i de les dones es deu a que el cotxe comprat a casa es considera de tothom. El canvi de vehicle es fa més per necessitat que per consumisme.

La preferència de compra de cotxe es clara de cara als vehicles nous. Però la economia fa que els vehicles de segona mà tinguin un percentatge de venta més alt que el desitjat.

Les marques europees són clarament preferides.

La garantia de sis mesos és coneguda per la major part dels entrevistats. Els problemes en aquest període de temps no es donen gaire sovint.

El període de temps mitjà de canvi de vehicle és de cinc a deu anys.

La seguretat és la característica preferida de cara a la compra d’un cotxe, però aquesta disposició ideològica contrasta amb la realitat. La potència es ven molt més del que es reconeix.

Els cotxes són considerats massa cars, però el percentatge de persones que consideren raonable el preu del vehicle també és alt.

L’opinió de la població entrevistada respecte al canvi de moneda no es considera un factor important per fer canviar el preu del vehicle.

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 1.- Durant l'any 1998 ha canviat de cotxe ?

  1. No

• Mostra: 762 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

91

11.94%

± 2.30%

No

671

88.06%

± 2.30%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

11.71%

12.08%

14.67%

12.41%

9.43%

No

88.29%

87.92%

85.33%

87.59%

90.57%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 2.- En cas negatiu, té intenció de fer-ho durant aquest any?

  1. No

• Mostra: 762 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

35

4.59%

± 1.49%

No

726

95.28%

± 1.51%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

6.31%

3.86%

4.00%

5.84%

3.77%

No

93.69%

96.14%

96.00%

94.16%

96.23%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 3.- Durant l'any 1998 ha comprat un cotxe i ha mantingut el que tenia?

  1. No

• Mostra: 762 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

16

2.10%

± 1.02%

No

746

97.90%

± 1.02%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

<1.00%

3.38%

2.67%

2.19%

1.89%

No

10<1.00%

96.62%

97.33%

97.81%

98.11%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 4.- En aquest període de temps va adquirir una motocicleta?

  1. No

• Mostra: 762 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

57

7.48%

± 1.87%

No

705

92.52%

± 1.87%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

7,21%

7,73%

8,00%

10,22%

3,77%

No

92,79%

92,27%

92,00%

89,78%

96,23%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 5.- En cas d'haver comprat un cotxe o bé si té intenció de fer-ho en el futur, la seva preferència és?

  1. Nou
  2. Segona mà
  3. Ns/Nc

• Mostra: 762 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

Nou

673

88.32%

± 2.28%

Segona mà

64

8.40%

± 1.97%

NS/NC

23

3.02%

± 1.22%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Nou

91.89%

86.47%

85.33%

90.51%

87.74%

Segona mà

7.21%

9.18%

13.33%

6.57%

7.55%

NS/NC

0.90%

4.35%

1.33%

2.92%

4.72%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 6.- En aquest mateix cas, quina és la seva preferència?

  1. Marques nacionals i/o europees
  2. Marques asiàtiques
  3. Altres
  4. No sap i / o no contesta

Mostra: 762 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

Marques nacionals i/o europees

570

74.80%

± 3.08%

Marques asiàtiques

28

3.67%

± 1.34%

Altres

26

3.41%

± 1.29%

Ns / Nc

136

17.85%

± 2.72%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Marques nacionals i/o europees

71.17%

76.81%

78.67%

68.61%

80.19%

Marques asiàtiques

5.41%

2.90%

2.67%

5.11%

2.83%

Altres

4.50%

2.90%

6.67%

2.92%

1.89%

Ns / Nc

18.92%

17.39%

12.00%

23.36%

15.09%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 7.- Sap que si compra un cotxe o una motocicleta nous, li han de donar una garantia total de com a mínim sis mesos?

  1. No

• Mostra: 762 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

549

72.05%

± 3.19%

No

211

27.69%

± 3.18%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

79.28%

68.12%

66.67%

72.26%

75.47%

No

20.72%

31.40%

33.33%

27.01%

24.53%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 8.- Tant si es tracte d'un cotxe nou com de segona mà, si s'ha produït una avaria o s'ha manifestat algun defecte, li han de respectar la garantia o bé ha tingut problemes?

  1. Han respectat la garantia
  2. He tingut problemes
  3. No he tingut avaries o defectes durant la garantia

• Mostra: 762 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

Han respectat la garantia

271

35.56%

± 3.40%

He tingut problemes

47

6.17%

± 1.71%

No he tingut avaries o defectes durant la garantia

239

31.36%

± 3.30%

Ns / Nc

204

26.77%

± 3.14%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Han respectat la garantia

40.54%

32.85%

28.00%

44.53%

29.25%

He tingut problemes

7.21%

5.80%

8.00%

6.57%

4.72%

No he tingut avaries o defectes durant la garantia

34.23%

29.95%

22.67%

33.58%

34.91%

Ns / Nc

18.02%

31.40%

41.33%

15.33%

31.13%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 9.- Quan temps fa servir el mateix cotxe?

  1. Menys de cinc anys
  2. Entre cinc i deu anys
  3. Més de deu anys
  4. No disposa ni ha disposat de cotxe

• Mostra: 762 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

Menys de 5 anys

52

6.82%

± 1.79%

Entre 5 i 10 any

280

36.75%

± 3.42%

Més de 10 anys

212

27.82%

± 3.18%

No té cotxe

215

28.22%

± 3.20%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Menys de 5 anys

8.11%

6.28%

4.00%

6.57%

9.43%

Entre 5 i 10 any

39.64%

35.27%

32.00%

48.18%

25.47%

Més de 10 anys

33.33%

25.12%

14.67%

29.20%

35.85%

No té cotxe

18.92%

33.33%

49.33%

16.06%

29.25%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 10.- Al comprar un cotxe es valoren totes les seves característiques, però per a vostè la principal és?

  1. La seguretat
  2. La potència
  3. La confortabilitat
  4. L'estètica
  5. El preu
  6. No sap i / o no contesta.

• Mostra: 762 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

La seguretat

532

69.82%

± 3.26%

La potència

18

2.36%

± 1.08%

La confortabilitat

62

8.14%

± 1.94%

L'estètica

13

1.71%

± 0.92%

El preu

116

15.22%

± 2.55%

Ns / Nc

16

2.10%

± 1.02%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

La seguretat

53.15%

78.74%

6<1.00%

72.99%

72.64%

La potència

5.41%

0.97%

2.67%

2.92%

1.89%

La confortabilitat

11.71%

6.28%

5.33%

8.76%

9.43%

L'estètica

1.80%

1.93%

5.33%

0.73%

0.94%

El preu

24.32%

10.63%

24.00%

13.87%

11.32%

Ns / Nc

3.60%

1.45%

2.67%

0.73%

3.77%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 11.- Considera que el preu dels cotxes, en general, és?

  1. Massa alt
  2. Raonable
  3. Baix
  4. No sap i / o no contesta

• Mostra: 762 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

Massa alt

468

61.42%

± 3.46%

Raonable

252

33.07%

± 3.34%

Baix

12

1.57%

± 0.88%

Ns / Nc

30

3.94%

± 1.38%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Massa alt

54.05%

65.22%

57.33%

70.07%

52.83%

Raonable

45.05%

26.57%

41.33%

26.28%

35.85%

Baix

<1.00%

2.42%

<1.00%

1.46%

2.83%

Ns / Nc

0.90%

5.80%

1.33%

2.19%

8.49%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER99

Pregunta 12.- Creu que la introducció de l'euro pot suposar pel que fa a la compra de vehicles?

  1. Una pujada dels preus
  2. No afectarà els preus
  3. Baixaran els preus
  4. No sap i / o no contesta

• Mostra: 762 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 1999.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

Pujaran els preus

191

25.07%

± 3.08%

No afectarà

328

43.04%

± 3.52%

Baixaran

43

5.64%

± 1.64%

Ns / Nc

199

26.12%

± 3.12%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Pujaran els preus

19.82%

28.02%

33.33%

25.55%

18.87%

No afectarà

53.15%

37.68%

49.33%

45.26%

35.85%

Baixaran

9.01%

3.86%

4.00%

5.11%

7.55%

Ns / Nc

18.02%

30.43%

13.33%

24.09%

37.74%