Promoción conocer al consumidor

El contenido de este informe es público. Para su difusión debe hacerse mención de Infortécnica y del centro oficial que lo promociona.

Para una ampliación local o específica de este estudio, puede solicitar una encuesta suplementaria a Infortécnica.

Tel: 934 334 243
consumidor@infortecnica.com

 

 

ENQUESTA SOBRE

"Seguretat Alimentària"

 

 

 

FITXA TÈCNICA

 

 

Empresa Informació Tècnica i Científica S.L.
Mostra La indicada en cada resposta fins arribar al tres per cent de risc.
Univers Població major d'edat de Catalunya.
Tipus d'entrevista Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l'extensió del llistat de telèfons, obtenint una mostra significativa de cada sector de població.
Data del sondeig Indicat a cada resposta
Horari de les entrevistes Entre les 13:30 i les 15:30 hores i les 20:00 i les 22:00 hores dels dies laborals o en dies festius, que permet obtenir una mostra proporcional de cada grup de sexe i edat.
Distribució geogràfica d’entrevistes Sobre un total de 590 persones.
 • Aproximadament el 60% ( 354 aprox. ) de les entrevistes s’han realitzat a la província de Barcelona.
 • Un 13% ( 77 aprox.) a cadascuna de les províncies restants de Catalunya.

 

 

Conclusions

Moderada influència de les crisis alimentàries

Gairebé tres quartes parts de la població de Catalunya afirma tenir present les instruccions i l’etiquetatge dels productes alimentaris que compra. Les dones es mostren, fins i tot, un xic més estrictes que els homes en aquesta tasca.

L’etiquetatge en el sector alimentari ofereix força confiança, més encara en les dones amb una experiència més gran a l’hora de fer la compra. Les instruccions que informen sobre com fer ús dels productes es tenen en compte quasi per unanimitat. També, encara que en un menor percentatge, el grau d’acceptació de la higiene dels establiments. En aquesta resposta difereixen significativament les dones, compradores per excel·lència de productes alimentaris, cosa que indica que els homes són o bé menys crítics o vol dir que no coneixen tant aquest terreny.

El valor de seguretat dels productes alimentaris és molt diferent segons quina sigui la seva naturalesa. La carn ofereix el menor índex de confiança i els productes agrícoles el màxim. Independentment al problema de "Les vaques boges", és evident que la influència del colesterol nociu afecta aquesta resposta, encara que no tingui res a veure amb el mètode o les garanties de conservació.

La publicitat no és garantia de qualitat i menys encara de seguretat, tanmateix no hi ha dubte de que influeix en el grau de coneixement de la marca. Menys encara influeixen les informacions dels mitjans de comunicació. Probablement la premsa sigui mica en mica menys científica.

El millorament de la seguretat dels aliments és tangible, segons es desprèn de l’enquesta.

Les anomenades crisis alimentàries han influït només de forma moderada en els hàbits alimentaris de la població catalana, una mica més en les dones que segueixen una dieta cada cop més vegetariana.

 


Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\MARÇ00

Pregunta 1.- Llegeix les instruccions i la informació de les etiquetes dels productes alimentaris que compra?

  1. No

• Mostra: 590 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 1 al 7 de març de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

80.00%

± 3.23%

No

17.46%

± 3.06%

Ns / Nc

2.37%

± 1.23%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

72.34%

82.68%

85.39%

84.00%

72.39%

No

26.60%

14.17%

12.36%

15.20%

23.13%

Ns / Nc

1.06%

3.15%

2.25%

0.80%

4.48%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\MARÇ00

Pregunta 2.- Confia en el contingut de l'etiqueta dels productes?

  1. No

• Mostra: 590 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 1 al 7 de març de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

79.32%

± 3.27%

No

15.08%

± 2.89%

Ns / Nc

5.25%

± 1.80%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

71.28%

82.28%

79.78%

84.00%

74.63%

No

20.21%

13.39%

17.98%

12.80%

15.67%

Ns / Nc

8.51%

4.33%

2.25%

3.20%

9.70%

 

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\MARÇ00

Pregunta 3.- Segueix les instruccions d'us, de conservació, de manipulació i de caducitat del producte?

  1. No

• Mostra: 590 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 1 al 7 de març de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

92.71%

± 2.10%

No

3.73%

± 1.53%

Ns / Nc

3.56%

± 1.50%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

91.49%

92.91%

92.13%

97.60%

88.06%

No

3.19%

3.94%

3.37%

1.60%

5.97%

Ns / Nc

5.32%

3.15%

4.49%

0.80%

5.97%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\MARÇ00

Pregunta 4.- Considera que els establiments comercials adopten condicions higièniques adients?

  1. No

• Mostra: 590 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 1 al 7 de març de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

59.83%

± 3.96%

No

28.14%

± 3.63%

Ns / Nc

11.86%

± 2.61%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

70.21%

55.91%

60.67%

56.00%

62.69%

No

21.28%

30.71%

30.34%

32.80%

22.39%

Ns / Nc

8.51%

13.39%

8.99%

11.20%

14.93%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\MARÇ00

Pregunta 5.- Quin d'aquests tipus de productes li mereix més confiança, quant a la seva seguretat?

  1. Agrícoles
  2. Càrnics
  3. De la pesca
  4. Processats industrialment

• Mostra: 590 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 1 al 7 de març de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Agrícoles

40.17%

± 3.96%

Càrnics

5.93%

± 1.91%

Pesca

19.66%

± 3.21%

Processats industrialment

20.51%

± 3.26%

Ns / Nc

13.05%

± 2.72%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Agrícoles

46.81%

37.80%

40.45%

40.80%

39.55%

Càrnics

3.19%

7.09%

7.87%

3.20%

7.46%

Pesca

15.96%

21.26%

12.36%

22.40%

22.39%

Processats industrialment

18.09%

21.65%

28.09%

24.80%

11.94%

Ns / Nc

15.96%

12.20%

11.24%

8.80%

18.66%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\MARÇ00

Pregunta 6.- Confia en els productes alimentaris que surten en els anuncis publicitaris?

  1. No

• Mostra: 590 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 1 al 7 de març de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

37.80%

± 3.91%

No

53.22%

± 4.03%

Ns / Nc

8.64%

± 2.27%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

43.62%

35.83%

52.81%

42.40%

23.88%

No

48.94%

54.72%

39.33%

48.00%

67.16%

Ns / Nc

7.45%

9.45%

7.87%

9.60%

8.96%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\MARÇ00

Pregunta 7.- Influeixen els mitjans de comunicació en els seus hàbits de compra i de consum alimentari?

  1. No

• Mostra: 590 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 1 al 7 de març de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

30.34%

± 3.71%

No

68.47%

± 3.75%

Ns / Nc

1.02%

± 0.81%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

32.98%

29.53%

48.31%

28.00%

20.90%

No

65.96%

69.29%

50.56%

71.20%

77.61%

Ns / Nc

1.06%

1.18%

1.12%

0.80%

1.49%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\MARÇ00

Pregunta 8.- Creu que els productes anunciats són més segurs que els altres?

  1. No

• Mostra: 590 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 1 al 7 de març de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

4.75%

± 1.72%

No

90.85%

± 2.33%

Ns / Nc

4.24%

± 1.63%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

4.26%

5.12%

2.25%

5.60%

5.97%

No

90.43%

90.94%

97.75%

92.80%

84.33%

Ns / Nc

5.32%

3.94%

<1.00%

1.60%

9.70%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\MARÇ00

Pregunta 9.- Considera que avui dia els aliments són més segurs que abans?

  1. No

• Mostra: 590 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 1 al 7 de març de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

64.41%

± 3.86%

No

31.02%

± 3.73%

Ns / Nc

4.58%

± 1.69%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

67.02%

63.39%

65.17%

67.20%

61.19%

No

29.79%

31.50%

30.34%

31.20%

31.34%

Ns / Nc

3.19%

5.12%

4.49%

1.60%

7.46%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\MARÇ00

Pregunta 10.- Els seus hàbits de consum han canviat arran de les anomenades crisis alimentàries?

  1. No

• Mostra: 590 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 1 al 7 de març de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

21.19%

± 3.30%

No

76.44%

± 3.43%

Ns / Nc

2.20%

± 1.18%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

11.70%

24.80%

22.47%

22.40%

19.40%

No

86.17%

72.83%

76.40%

76.80%

76.12%

Ns / Nc

2.13%

2.36%

1.12%

0.80%

4.48%