Enquesta sobre

"L'ús de la motocicleta"

 

 

 

FITXA TÈCNICA

 

 

Organisme promotor Departament d'Indústria Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya
Empresa Informació Tècnica i Científica S.L.
Mostra 793 entrevistes.
Univers Població de Catalunya que disposa de motocicleta.
Tipus d'entrevista Qüestionari enviat per els compradors de la revista de motociclisme "Solomoto".
Data del sondeig Del gener al maig de 2000

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions

L' equipament és la característica que més valoren els usuaris de motocicletes, segons s' observa en l'enquesta realitzada per la ITV del Departament de Indústria Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. L' estètica i la potència són valors secundaris i, en contra del que podria semblar, la velocitat és la condició favorita tan sols del 2.3 per cent dels que han contestat l' enquesta.

S' observen diferències significatives en funció de l' edat i el sexe. La potència i la velocitat no troben resposta entre els majors de 50 anys i l' estètica es veu una mica més valorada pel col·lectiu femení.

De igual forma que a la resta d' Europa, les altes cilindrades estan ocupant cada cop més l' asfalt de Catalunya. Com es natural, els homes utilitzen més les motos grans. Tot i així, un terç de les motoristes fan servir motos de més de 125 centímetres cúbics.

La moto es fa servir sobretot per anar a la feina, plogui o no plogui. També s'utilitza per oci els caps de setmana.

Menys d' un 25 per cent dels motoristes afirmen portar una altra persona de forma habitual.

Entre 5.000 i 10.000 quilòmetres per any se situaria la mitjana que recorren les motos per any. Els grans recorreguts són privatius del sexe masculí i la dona es més usuària urbana de la moto.

El manteniment es realitza en un interval entre u i sis mesos, sent feina més pròpia del taller o concessionari que del propi motorista. En tot cas, "embrutar-se" segueix sent més una qüestió masculina.

Gairebé tothom afirma seguir les instruccions del fabricant i consideren necessària la ITV o almenys aconsellable.

Pels usuaris, 60.000 quilòmetres no es una xifra excessiva per considerar que la moto està "tocada".

No massa caigudes de la moto són reconegudes com autèntics accidents, sent la virilitat i la joventut els principals condicionants.

Gairebé tots els motoristes estan d'acord amb la utilitat de realitzar cursos de perfeccionament i de limitar la potència en las motos dels novells.

La pressió adequada dels pneumàtics és bastant coneguda.

Les revistes "Solo moto" i "Motociclismo" són les més llegides per els usuaris de motocicletes.

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 01.- ¿Què valores més a l'hora d'escollir una motocicleta?

 1. La potència
 2. La velocitat
 3. L'equipament
 4. L'estètica

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

La potència

12.87%

± 2.81%

La velocitat

3.31%

± 1.50%

L'equipament

55.33%

± 4.18%

L'estètica

28.12%

± 3.78%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

La potència

13,79%

8,82%

14,05%

14,29%

<1,00%

La velocitat

3,45%

2,94%

4,96%

2,04%

<1,00%

L'equipament

56,16%

50,00%

51,24%

55,10%

83,33%

L'estètica

26,60%

38,24%

29,75%

28,57%

16,67%

 

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 02.- Quan fas servir més la teva motocicleta?

 1. Per anar a la feina
 2. Els caps de setmana
 3. Quant fa bon temps

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

Percentatge de població que utilitza la motocicleta

Per anar a la feina

47.55%

Els caps de setmana

37.06%

Quant fa bon temps

15.38%

 

 

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 03.- ¿Quina cilindrada té?

 1. < 50 c.c.
 2. < 125 c.c.
 3. < 500 c.c.
 4. < 1000 c.c.
 5. > 1000 c.c.

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

< 50 c.c.

18.95%

± 2.75%

< 125 c.c.

16.01%

± 2.57%

< 500 c.c.

23.94%

± 2.99%

< 1000 c.c.

35.21%

± 3.35%

> 1000c.c.

5.25%

± 1.56%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

< 50 c.c.

16,78%

33,33%

31,72%

4,65%

<1,00%

< 125 c.c.

13,70%

31,25%

15,59%

17,05%

16,00%

< 500 c.c.

24,66%

20,83%

20,97%

27,13%

32,00%

< 1000 c.c.

39,04%

12,50%

26,88%

46,51%

40,00%

> 1000c.c.

5,82%

2,08%

4,84%

4,65%

12,00%

 

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 04.- A la moto sols anar-hi...

 1. Sol
 2. Acompanyat

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Sol

75.50%

± 3.08%

Acompanyat

24.37%

± 3.07%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Sol

75,89%

73,33%

76,97%

70,63%

91,30%

Acompanyat

24,11%

26,67%

23,03%

29,37%

8,70%

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 05.- Quants quilòmetres fas anualment?

 1. Fins a 5.000 km
 2. Fins a 10.000 km
 3. Fins a 20.000 km
 4. Més de 20.000 km

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Fins a 5000

31.63%

± 3.26%

Fins a 10000

50.83%

± 3.51%

Fins a 20000

13.06%

± 2.36%

Més de 20000

4.10%

± 1.39%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Fins a 5000

26,96%

61,70%

28,65%

35,94%

33,33%

Fins a 10000

53,92%

31,91%

53,51%

49,22%

40,74%

Fins a 20000

14,33%

6,38%

13,51%

10,94%

22,22%

Més de 20000

4,78%

<1,00%

4,32%

3,91%

3,70%

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 06 - A.- Fas habitualment el manteniment de la teva moto?

 1. No

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

91.25%

± 1.99%

No

8.49%

± 1.96%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

92,44%

85,11%

92,27%

90,77%

88,89%

No

7,56%

14,89%

7,73%

9,23%

11,11%

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 06 - B.- Amb quina periodicitat?

 1. Mensualment
 2. Semestralment
 3. Anualment
 4. Altres

• Mostra: 723 persones de Catalunya que fan habitualment el manteniment de la seva moto.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Mensualment

28.35%

± 3.32%

Semestralment

34.56%

± 3.50%

Anualment

13.82%

± 2.54%

Altres

22.85%

± 3.09%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Mensualment

29,00%

25,00%

34,13%

23,73%

12,50%

Semestralment

34,57%

35,00%

32,34%

38,14%

33,33%

Anualment

13,38%

17,50%

12,57%

14,41%

20,83%

Altres

23,05%

22,50%

20,96%

23,73%

33,33%

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 07.- ¿Quina creus que és la millor manera de mantenir la teva motocicleta en bon estat?

 1. Seguir el manual de manteniment del fabricant
 2. Portar-la a un concessionari de la marca
 3. Portar-la a un taller de confiança
 4. Revisar-la personalment
 5. Passar la ITV

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Seguir el manual de manteniment

24.65%

± 3.53%

Portar-la a un concessionari

26.05%

± 3.60%

Portar-la a un taller

34.09%

± 3.89%

Revisar-la personalment

6.64%

± 2.04%

Passar la ITV

7.87%

± 2.21%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Seguir el manual de manteniment

26,42%

16,22%

23,31%

24,74%

36,84%

Portar-la a un concessionari

25,47%

29,73%

25,56%

29,90%

10,53%

Portar-la a un taller

33,49%

37,84%

33,08%

34,02%

42,11%

Revisar-la personalment

7,55%

2,70%

6,02%

8,25%

5,26%

Passar la ITV

7,08%

13,51%

12,03%

3,09%

5,26%

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 08.- Quants diners fas servir anualment en el manteniment de la teva motocicleta?

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

Resp \ Grup

Mitjana de pessetes que fa servir en el manteniment de la moto

Desviació

Homes

62.430

63,18

Dones

46.730

43,93

Menys de 30

67.770

72,83

De 30 a 50

57.200

50,19

Més de 50

54.640

79,27

 

Les altes desviacions observades indiquen que la resposta no s'ajusta estrictament a les despeses de manteniment i es possible que en moltes ocasions quedi inclòs dins d'aquestes xifres l'assegurança de la moto.

La mitjana global en despeses de manteniment es situaria al voltant de les 30.000 ptes. aproximadament.

 

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 09.- Què consideres que és el manteniment?

 1. Netejar la moto
 2. Canviar l'oli, filtres, bugies, etc.
 3. Revisar frens, canviar amortiguadors, etc.
 4. Fer els reglatges

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

Percentatge de gent que considera que és el manteniment

Netejar la moto

22.29%

Canviar l'oli, filtres, bugies, etc.

91.72%

Revisar frens, canviar amortiguadors, etc

70.70%

Fer els reglatges

40.76%

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 10.- Tens coneixements de mecànica?

 1. Teòrics
 2. Pràctics
 3. Ambdós
 4. No té coneixements de mecànica

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Teòrics

27.62%

± 3.11%

Pràctics

19.55%

± 2.76%

Ambdós

20.18%

± 2.79%

No té

32.03%

± 3.25%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Teòrics

28,96%

20,83%

27,42%

28,03%

29,63%

Pràctics

21,21%

10,42%

20,43%

15,91%

33,33%

Ambdós

22,90%

4,17%

19,35%

18,94%

33,33%

No té

26,94%

64,58%

32,80%

37,12%

3,70%

 

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 11.- Segueixes les instruccions del fabricant?

 1. No

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

93.36%

± 1.76%

No

6.38%

± 1.73%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

93,03%

95,74%

92,31%

93,65%

100,00%

No

6,97%

4,26%

7,69%

6,35%

<1,00%

 

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 12.- Què opines de la ITV?

 1. Es necessària
 2. Es aconsellable
 3. No cal

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

És necessària

52.21%

± 3.53%

És aconsellable

42.21%

± 3.49%

No cal

5.32%

± 1.59%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

És necessària

51,22%

58,33%

58,33%

44,53%

48,15%

És aconsellable

42,51%

41,67%

37,78%

49,22%

40,74%

No cal

6,27%

<1,00%

3,89%

6,25%

11,11%

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 13.- Amb quants quilòmetres consideres que una moto està "tocada"?

 1. Menys de 20.000
 2. Entre 30.000 i 40.000
 3. Entre 40.000 i 50.000
 4. Entre 50.000 i 60.000
 5. Més de 60.000

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

20000

2.71%

± 1.17%

Entre 30 i 40000

15.43%

± 2.60%

Entre 40 i 50000

20.03%

± 2.89%

Entre 50 i 60000

20.16%

± 2.89%

Més de 60000

41.27%

± 3.55%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

20000

2,54%

4,35%

3,89%

1,67%

<1,00%

Entre 30 i 40000

14,13%

23,91%

18,89%

12,50%

4,55%

Entre 40 i 50000

19,93%

21,74%

22,22%

20,00%

4,55%

Entre 50 i 60000

21,01%

15,22%

23,33%

15,83%

18,18%

Més de 60000

42,39%

34,78%

31,67%

50,00%

72,73%

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 14.- Has tingut algun accident en els darrers dos anys?

 1. No

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

15.65%

± 2.54%

No

84.10%

± 2.56%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

16,95%

8,51%

20,65%

10,69%

7,41%

No

83,05%

91,49%

79,35%

89,31%

92,59%

 

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 15.- Creus que són útils els cursets de perfeccionament de conducció?

 1. No

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

91.66%

± 1.94%

No

8.22%

± 1.93%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

91,78%

91,49%

91,89%

91,34%

92,59%

No

8,22%

8,51%

8,11%

8,66%

7,41%

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 16.- Amb què creus que més es pot relacionar l'accidentalitat?

 1. Amb la inexperiència
 2. Amb la falta de reflexos
 3. Amb l'edat del conductor
 4. Amb la forma de conduir
 5. Amb el tipus de motocicleta
 6. Amb l'alcohol
 7. Amb l'estat de la via pública

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

Percentatge de gent que considera que la resposta es pot relacionar amb l'accidentalitat

la inexperiència

22.47%

la falta de reflexos

5.11%

l'edat del conductor

3.88%

La forma de conduir

26.63%

el tipus de motocicleta

3.3%

l'alcohol

23.34%

l'estat de la via pública

15.22%

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 17.- Creus adient la limitació de potència a conductors novells?

 1. No

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

83.53%

± 2.61%

No

16.22%

± 2.59%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

83,51%

85,11%

78,33%

89,31%

92,59%

No

16,49%

14,89%

21,67%

10,69%

7,41%

 

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 18.- Saps a quina pressió d'inflament han d'estar els teus pneumàtics?

 1. No

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

79.82%

± 2.79%

No

19.92%

± 2.78%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

80,81%

75,00%

78,49%

82,58%

77,78%

No

19,19%

25,00%

21,51%

17,42%

22,22%

 

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - ITV

REF:SON01/P19/JUNY00

Pregunta 19.- Quines revistes de motos llegeixes habitualment?

 1. Solo Moto actual
 2. SM Treinta
 3. Motociclismo
 4. La Moto
 5. Solo Scooter
 6. Moto Verde
 7. Custom Machines
 8. Café Racer
 9. Biker Zone
 10. Altre revistes

• Mostra: 793 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: de gener a maig de 2000

RESPOSTA

Percentatge de gent que entrevistada que llegeix la revista habitualment

Solo Moto Actual

70.06%

SM Treinta

69.42%

Motociclismo

32.48%

La Moto

21.65%

Solo Scooter

10.82%

Moto Verde

21.84%

Custom Machines

9.55%

Café Racer

5.09%

Biker Zone

3.82%

Altre revistes

26.75%