ENQUESTA SOBRE

Incidències amb el transport aeri

 

FITXA TÈCNICA

Organisme que promociona l'enquesta Institut Català del Consum - Generalitat de Catalunya
Empresa Informació Tècnica i Científica SL
Mostra 538 persones de Catalunya
Univers Població major d'edat de Catalunya.
Tipus d'entrevista Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l'extensió de la població, obtenint una mostra significativa de cada grup de sexe i edat.
Data del sondeig del 16 al 23 de maig de 2001
Distribució geogràfica d’entrevistes Sobre un total de 538 persones.
 • Aproximadament el 60% ( 323 aprox. ) de les entrevistes s’han realitzat a la província de Barcelona.
 • Un 13% ( 70 aprox.) a cadascuna de les províncies restants de Catalunya.
Horari d'entrevistes Entre les 18:00 y les 22:00 hores dels dies laborables.
Dades d'Infortècnica c/ Lepant 422

08025 Barcelona

Tel: 934334243

Fax:: 934334239

Més informació a:

http://www.infortecnica.com

 

Conclusions

Viatjar en avió, cada dia és més freqüent, encara que la satisfacció en els serveis prestats als passatgers sigui bastant "moderada".

Gran part de la població de Catalunya ha viatjat en avió. Actualment, els homes només "volen" una mica més que les dones, en un mitjà que anteriorment era exclusiu del mon dels negocis. Tant la igualació laboral, com l’augment en l’ús de l’avió com a mitjà de transport general ha equilibrat l'ús per part dels dos sexes.

Encara sent, avui dia, un mitjà comú de transport, s’observen diferències significatives en funció de l’edat. Els més joves viatgen més que les persones de mitjana edat, que és el col·lectiu amb més poder adquisitiu.

Malgrat la alta freqüència dels endarreriments en els vols, molts d’ells no es comprenen com a endarreriments si no superen varies hores. Per aquest motiu tampoc es considera la desinformació dels endarreriments més comuns, que són els inferior a una hora. Tot i així, el 41% dels entrevistats afirmen haver estat en aquesta situació. El principal culpable dels aplaçaments en la sortida dels vols s’atribueix a les companyies aèries. Hi ha que assenyalar però, que els serveis dels aeroports es segueixen identificant amb les companyies de vol.

L’overbooking, pèrdua de l’equipatge o sostracció d’objectes no és gaire corrent. Malgrat això, un percentatge no insignificant de persones que han viatjat en avió han sofert algun d’aquests problemes. Una gran part dels usuaris afirmen conèixer la legislació sobre els seus drets en aquests casos.

Tot i la "garantia" en la seguretat dels equipatges, el viatjant afirma no haver estat avisat de la necessitat d’assegurar els equipatges en cas de portar objectes valuosos.

El contingut informatiu del bitllet és bastant explícit. La majoria dels entrevistats coneixen la existència de fulls de reclamació en els serveis aeris, encara que no hi ha massa costum de fer-los servir.

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p13/maig01

Pregunta 01.- Ha viatjat mai en avió?

  1. No

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

65.53%

± 4.01%

No

34.47%

± 4.00%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

73,24%

62,20%

73,33%

65,38%

62,50%

No

26,76%

37,80%

26,67%

34,62%

37,50%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p13/maig01

Pregunta 02.- Ha patit mai algun endarreriment en la sortida del seu vol o alguna cancel·lació?

  1. No

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

40.52%

± 5.14%

No

59.48%

± 5.14%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

40,38%

40,59%

45,45%

36,00%

41,43%

No

59,62%

59,41%

54,55%

64,00%

58,57%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p13/maig01

Pregunta 03.- Considera que, si va ser aquest el cas, va ser informat pels serveis d’atenció al passatger, de la Cía. Aèria o de l’Aeroport, adequadament?

  1. si
  2. no

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

56.45%

± 8.16%

No

43.55%

± 8.14%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

66.67%

51.22%

60.00%

55.56%

55.17%

No

33.33%

48.78%

40.00%

44.44%

44.83%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p13/maig01

Pregunta 04.- En general, qui percep vostè com a responsable dels endarreriments dels vols?

  1. A les companyies aèries
  2. A l’aeroport
  3. Al govern
  4. Altres

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

companyies aèries

42.86%

± 5.16%

l’aeroport

13.64%

± 3.54%

govern

3.90%

± 1.97%

altres

6.49%

± 2.52%

Ns / Nc

33.12%

± 4.90%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

companyies aèries

46,15%

41,18%

46,15%

37,78%

44,29%

l’aeroport

15,38%

12,75%

20,51%

15,56%

8,57%

govern

1,92%

4,90%

5,13%

2,22%

4,29%

altres

5,77%

6,86%

5,13%

4,44%

8,57%

Ns / Nc

30,77%

34,31%

23,08%

40,00%

34,29%

 

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p13/maig01

Pregunta 05.- Ha patit alguna situació d’overbooking, és a dir, que no ha pogut embarcar per sobrevenda de bitllets?

 1. Si
 2. No

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

11.11%

± 3.36%

No

81.25%

± 4.22%

Ns / Nc

7.64%

± 2.80%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

15,38%

8,70%

12,12%

8,89%

12,12%

No

75,00%

84,78%

81,82%

77,78%

83,33%

Ns / Nc

9,62%

6,52%

6,06%

13,33%

4,55%

 

 

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p13/maig01

Pregunta 06.- Sabia que la llei preveu, per aquests casos, a més d’una compensació econòmica, una sèrie compensacions mínimes (trucada de telèfon, menjar i beure suficient i allotjament si fos necessari?

 1. si
 2. no

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

45.45%

± 5.19%

No

54.55%

± 5.20%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

42,31%

47,06%

48,48%

45,10%

44,29%

No

57,69%

52,94%

51,52%

54,90%

55,71%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p13/maig01

Pregunta 07.- S’ha trobat mai amb que quan ha arribat a l’aeroport de destí li havien extraviat l’equipatge que havia facturat?

 1. Si
 2. no

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

12.34%

± 3.38%

No

87.66%

± 3.45%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

17,31%

9,80%

9,09%

15,69%

11,43%

No

82,69%

90,20%

90,91%

84,31%

88,57%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p13/maig01

Pregunta 08.- Sabia que la llei estableix una indemnització per al passatger en cas de pèrdua o avaria de l’equipatge?

 1. Si
 2. No

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

65.54%

± 5.06%

No

34.46%

± 5.04%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

55,56%

77,61%

68,89%

72,73%

66,67%

No

44,44%

22,39%

31,11%

27,27%

33,33%

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p13/maig01

Pregunta 09.- S’ha trobat mai amb que li havien obert la maleta i sostret algun objecte? (càmara de fotos, de filmar, joies, etc.)

 1. Si
 2. No
 3. No, però he sentit que això pot passar

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Si

8.39%

± 2.92%

No

87.41%

± 3.58%

No, però he sentit

4.20%

± 2.11%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Si

4,08%

10,64%

12,12%

14,63%

2,90%

No

83,67%

89,36%

78,79%

82,93%

94,20%

No, però he sentit

12,24%

<1,00%

9,09%

2,44%

2,90%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p13/maig01

Pregunta 10.- Considera que la seguretat dels equipatges (contra robatoris, conservació de la nostra maleta) està garantida?

 1. No

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

47.22%

± 5.39%

No

42.36%

± 5.33%

Ns / Nc

10.42%

± 3.28%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

48,98%

46,32%

46,88%

36,59%

53,52%

No

34,69%

46,32%

43,75%

46,34%

39,44%

Ns / Nc

16,33%

7,37%

9,38%

17,07%

7,04%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p13/maig01

Pregunta 11.- Al moment de contractar el vol, ha estat vostè informat que si el seu equipatge contingués objectes d’especial valor, seria recomanable contractar una assegurança per garantir una major indemnització en cas de pèrdua o retard en el lliurament del mateix?

 1. Si
 2. no

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

22.06%

± 4.58%

No

77.94%

± 4.63%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

31,25%

17,05%

24,24%

20,51%

21,88%

No

68,75%

82,95%

75,76%

79,49%

78,12%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p13/maig01

Pregunta 12.- Considera que el contingut del bitllet expedit per les companyies aèries és prou clar?

 1. Si
 2. No
 3. No sap i / o no contesta

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

59.15%

± 5.34%

No

28.17%

± 4.87%

Ns / Nc

12.68%

± 3.56%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

56,25%

60,64%

78,79%

48,78%

55,88%

No

33,33%

25,53%

21,21%

36,59%

26,47%

Ns / Nc

10,42%

13,83%

<1,00%

14,63%

17,65%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p13/maig01

Pregunta 13.- Sabia vostè que tant les companyies aèries com els propis aeroports disposen de fulls de reclamació per comunicar les incidències que generin els seus serveis?

 1. si
 2. no

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

76.55%

± 4.56%

No

23.45%

± 4.54%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

73,47%

78,12%

69,70%

72,09%

82,61%

No

26,53%

21,88%

30,30%

27,91%

17,39%