Condicions mediambientals en els allotjaments turístics

 

 

 

 

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3cat/julio01

Pregunta 14- Quan vostè ha estat de vacances durant un període superior a 4 dies, en quin tipus d’allotjament ha acostumat a estar?

  1. en un hotel
  2. en una pensió
  3. en una casa / apartament privat
  4. en un allotjament "bed and breakfast"
  5. en un càmping
  6. en un establiment d’agro-turisme
  7. en una casa pròpia / d’amics / família
  8. altres...
  9. no vaig de vacances
  10. no sap / no contesta

RESPOSTA

PERCENTATGE

En un hotel

26.4%

En una pensió

3.3%

En una casa / apartament privat

10.8%

En un allotjament "bed and breakfast"

0.9%

En un càmping

7.1%

En un establiment d’agro-turisme

0.9%

En una casa pròpia / d’amics o família

26.4%

Altres

<1%

No vaig de vacances

17.0%

No sap / No contesta

7.1%

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3cat/julio01

Pregunta 15.- Quan ha escollit ..(#).. per anar de vacances, ha acostumat a buscar informació mediambiental?

  1. Sempre
  2. Freqüentment
  3. A vegades
  4. Mai
  5. No sap
  6. No contesta

RESPOSTA

PERCENTATGE

Sempre

18.3%

Freqüentment

6.7%

A vegades

6.7%

Mai

64.4%

No sap / No contesta

3.8%

 

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3cat/julio01

Pregunta 16.- Suposant que, en un futur pròxim, ha d’anar de vacances durant més de 4 dies, quin tipus d’informació mediambiental rellevant buscaria a l’hora d’escollir..(#)..?

Buscaria informació...

 1. que resumeix varis aspectes mediambientals (per exemple una ecoetiqueta)
 2. La forma en que el ..(#).. s’adapta al paisatge
 3. El consum d’energia (per exemple l’ús de les fonts d’energia alternativa com la solar, l’estalvi d’aigua y d’energia, gestió de bugaderia, etc.)
 4. La selecció dels productes (per exemple la disponibilitat de menjar ecològic en el restaurant)
 5. La forma de gestionar els residus (si ..(#).. practica el reciclatge)
 6. La connexió amb el transport públic

RESPOSTA

PERCENTATGE

Informació sobre aspectes mediambientals

78.8%

Adaptació al paisatge

87,9%

Consum d’energia

69.7%

Selecció de productes

59.4%

Gestió de residus

81.3%

Transport públic

73.3%

* Percentatge de respostes afirmatives

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3cat/julio01

Pregunta 17 – Hi ha diferents sistemes de presentar la informació respecte als aspectes mediambientals dels establiments turístics. Li agradaria...

 1. Una ecoetiqueta en l’establiment
 2. Una nota mediambiental sobre l’establiment
 3. Un informe o full de dades mediambientals sobre l’establiment
 4. Explicació del venedor
 5. Un anunci
 6. Trobar informació a Internet
 7. Un prospecte o fulletó de viatge

RESPOSTA

PERCENTATGE

Ecoetiqueta

93.8%

Nota mediambiental

90.9%

Informe / full de dades

84.8%

Explicació del venedor

60.6%

Anunci

54.5%

Informació a Internet

63.6%

Prospecte

81.3%

* Percentatge de respostes afirmatives

 

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3cat/julio01

Pregunta 18 – Quina és la principal raó per la que vostè no busca informació mediambiental quan està de vacances en...?

  1. Mai se m’ha passat pel cap
  2. Normalment me n’oblido o no tinc temps
  3. Segons la meva opinió allotjar-se en ..(#).. no té cap conseqüència negativa sobre el medi ambient
  4. Altres
  5. No sap

RESPOSTA

PERCENTATGE

Mai se m’ha passat pel cap

67.2%

Normalment me n’oblido o no tinc temps

13.4%

Segons la meva opinió allotjar-se en ..(#).. no té cap conseqüència negativa sobre el medi ambient

10.4%

Altres

3.0%

No sap

6.0%

* (Altres) = L’establiment no proporciona aquest tipus d’informació