Informació mediambiental

 

 

 

 

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3esp/julio01

PAPER SANITARI

Pregunta 05.- Quan vostè compra paper sanitari, acostuma a buscar informació mediambiental?

  1. Sempre
  2. Freqüentment
  3. A vegades
  4. Mai
  5. No compra / no sap / no contesta

Respostes

Percentatge

Sempre

11.7%

Freqüentment

4.5%

A vegades

9.4%

Mai

70.4%

No compra / no sap / no contesta

4.0%

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3esp/julio01

Pregunta 06.- Acostuma a buscar informació respecte...?

  1. Sempre
  2. Freqüentment
  3. A vegades
  4. Mai
  5. No sap / no contesta
 

Percentatge

Aspectes mediambientals

Percentatge
Us del clor

Percentatge
Us del paper reciclat

Sempre

68,6%

22.8%

66.7%

Freqüentment

7,2%

26.3%

10.5%

A vegades

9,4%

8.8%

5.3%

Mai

10,1%

35.1%

14.0%

No sap /
no contesta

4,7%

7.0%

3.5%

 

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3esp/julio01

Pregunta 07.- Com li agrada que sigui presentada la informació mediambiental que fa referència als aspectes mediambientals del paper sanitari? Vol...

  1. No
  2. No sap / no contesta

Respostes

Percentatge (Ecoetiqueta)

Percentatge (escrit mediambiental)

Percentatge (full de dades)

Percentatge (anunci)

91.4%

63.8%

48.3%

44.8%

No

5.2%

36.2%

50.0%

48.3%

No sap / no contesta

3.4%

<1%

1.7%

6.9%

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3esp/julio01

Pregunta 08.- Quina és la principal raó per la qual vostè no busca informació mediambiental quan compra paper sanitari?

  1. Mai se m’ha passat pel cap fer-ho
  2. Normalment me n’oblido o no tinc temps de fer-ho
  3. Segons la meva opinió, el paper sanitari no té cap conseqüència negativa sobre el medi ambient
  4. Altres raons
  5. No sap / no contesta

Resposta

Percentatge

Mai se m’ha passat pel cap fer-ho

52.3%

Normalment me n’oblido o no tinc temps de fer-ho

29.0%

Segons la meva opinió, el paper sanitari no té cap conseqüència negativa sobre el medi ambient

9.0%

Altres raons

5.2%

No sap / no contesta

4.5%

Altres raons

Percentatge

Falta de informació

60%

Raons econòmiques

20%

La informació no està prou clara

20%

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3esp/julio01

RENTADORES

Pregunta 09.- ¿Ha comprat o participat vostè en la compra d’una rentadora?

  1. No

Respostes

Percentatge

68.3%

No

31.7%

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3esp/julio01

Pregunta 10.- Suposant que vostè comprés una rentadora d’aquí a poc temps, creu que buscaria informació respecte als aspectes mediambientals del producte?

  1. No
  2. No sap i / o no contesta

Respostes

Percentatge

43.0%

No

49.3%

Ns / Nc

7.7%

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3esp/julio01

Pregunta 11.- Quin tipus d’informació mediambiental rellevant buscaria vostè si comprès una rentadora?

  1. No
  2. No sap / no contesta

Respostes

Percentatge

(Ecoetiqueta)

Percentatge
(composició)

Percentatge
(consumo)

Percentatge

(reciclable)

Percentatge

(soroll)

82.1%

67.0%

94.7%

64.9%

80.0%

No

12.6%

31.9%

4.2%

31.9%

17.5%

No sap / no contesta

5.3%

1.1%

1.1%

3.2%

2.5%

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3esp/julio01

Pregunta 12.- Hi ha diferents camins per presentar la informació respecte als aspectes mediambientals de les rentadores. Li agradaria...

  1. No
  2. No sap / no contesta

Respostes

Percentatge

(Ecoetiqueta)

Percentatge
(nota mediambiental)

Percentatge
(full de dades)

Percentatge

(explicació del venedor)

Percentatge

(Anunci)

Percentatge

(Internet)

89.5%

83.2%

78.9%

77.9%

48.4%

50.0%

No

7.4%

14.7%

17.9%

18.9%

47.4%

43.5%

Ns / Nc

3.2%

2.1%

3.2%

3.2%

4.2%

6.5%

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3esp/julio01

Pregunta 13.- Quina és la principal raó per la qual vostè no buscaria informació mediambiental al comprar una rentadora?

  1. Provablement no em passaria pel cap.
  2. Provablement me n’oblidaria o no tindria temps de buscar-la.
  3. Segons la meva opinió les rentadores no tenen cap conseqüència negativa sobre el medi ambient.
  4. Altres raons.
  5. No sap / no contesta.

Resposta

Percentatge

Provablement no em passaria pel cap

53.6%

Provablement me n’oblidaria o no tindria temps de buscar-la.

17.3%

les rentadores no tenen cap conseqüència negativa sobre el medi ambient

9.1%

Altres raons

17.3%

No sap / no contesta

2.7%

Altres raons

Percentatge

Per motius econòmics

64.3%

Per la dificultat de trobar-los

21,4%

Manca de costum

14,3%