Qüestions generals sobre el medi ambient

 

 

 

 

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3esp/julio01

Pregunta 01- Quin dels següents temes és el més preocupant per vostè? (... i en segon lloc?)

  1. La violència
  2. La pobresa
  3. L’atur
  4. Els danys al medi ambient
  5. Els problemes de salut
  6. No sap / no contesta

RESPOSTES

Percentatge

(el més preocupant...)

Percentatge

(En segon lloc...)

Violència

35.2%

22.7%

Pobresa

26.1%

31.9%

Atur

7.8%

11.8%

Medi ambient

7.0%

16.2%

Salut

21.7%

15.3%

No sap

2.2%

2.2%

Índex general del nivell de preocupació

Tema

Índex general

Violència

46,52

Pobresa

41,96

Atur

13,69

Medi ambient

15

Salut

29,35

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3esp/julio01

Pregunta 02.- En quin grau està vostè d’acord o en desacord amb cadascuna de les següents declaracions?

  1. L’actual desenvolupament de l’activitat humana no està bàsicament en conflicte amb el medi ambient.
  2. És massa difícil per algú com jo fer més del que faig pel medi ambient.
  3. Faig el correcte pel medi ambient, fins i tot quan em suposa més diners o més temps.

RESPOSTA

Percentatge de població que està d’acord

L’actual desenvolupament de l’activitat humana no està bàsicament en conflicte amb el medi ambient

29%

És massa difícil per algú com jo fer més del que faig pel medi ambient

70,5%

Faig el correcte pel medi ambient, fins i tot quan em suposa més diners o més temps

70,2%

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3esp/julio01

Pregunta 03.- Qui, segons la seva opinió, hauria de ser responsable de gestionar els assumptes mediambientals? (...i en segon lloc) (...i en tercer lloc)

  1. Govern
  2. Indústria
  3. Organitzacions mediambientals
  4. Consumidors
  5. Altres
  6. No sap / no contesta

Resposta

Percentatge (El primer responsable...)

Percentatge (El segon responsable...)

Percentatge (En tercer responsable...)

Govern

63,8%

20,5%

12,1%

Indústria

15,6%

50,4%

24,6%

Org. Mediambientals

3,1%

5,8%

17,9%

Consumidors

16,1%

21,9%

44,2%

Altres

<1%

<1%

<1%

No sap

1,3%

1,3%

1,3%

Randa Group

REF:sonrg01/p5/p3esp/julio01

Pregunta 04.- Hi ha diferents fonts d’informació que fan referència a assumptes mediambientals. En una escala de l’1 al 5 on 1es "tinc molta confiança" i 5 "no confio gens", Quina és la seva confiança respecte...?

  1. Negoci i indústria
  2. Organitzacions mediambientals
  3. Govern nacional
  4. Comissió Europea
  5. Científics
  6. Els mitjans de comunicació

RESPOSTAS

Media

Desviación estándar

Negoci i indústria

3.79

1.012

Organitzacions mediambientals

2.42

1.124

Govern nacional

3.83

1.065

Comissió Europea

3.38

1.097

Científics

2.49

1.161

Mitjans de comunicació

2.99

1.200