FITXA TÈCNICA

 

Organisme que promociona l'enquesta Randa Group S.A. – Unión Europea – Centros Europeos del Consumidor
Empresa Informació Tècnica i Científica S.L.
Mostra 230 persones
Univers Població major d'edat de Catalunya.
Tipus d'entrevista Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l'extensió les poblacions, obtenint una mostra significativa de cada grup o sector de població.
Data del sondeig Juliol i agost de 2001
Horari de les entrevistes Entre les 18:00 i les 22:00 hores dels dies laborables
Dades d’Infortécnica c/ Lepant 422

08025 Barcelona

Tel: 934334243

Fax:: 934334239

Més informació a:

Http://www.infortecnica.com