ENQUESTA SOBRE

"El consum per Nadal"

 

 

FITXA TÈCNICA

Organisme que promociona l'enquesta Institut Català del Consum - Generalitat de Catalunya
Empresa Informació Tècnica i Científica SL
Mostra 536 persones de Catalunya (2 sigma)
Univers Població major d'edat de Catalunya.
Tipus d'entrevista Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l'extensió de la població, obtenint una mostra significativa de cada grup de sexe i edat.
Data del sondeig Novembre de 2001
Distribució geogràfica d’entrevistes Sobre un total de 536 persones.
 • Aproximadament el 60% ( 321 aprox. ) de les entrevistes s’han realitzat a la província de Barcelona.
 • Un 13% ( 70 aprox.) a cadascuna de les províncies restants de Catalunya.
Horari d'entrevistes Entre les 18:00 y les 22:00 hores dels dies laborables.
Dades d'Infortècnica c/ Lepant 422

08025 Barcelona

Tel: 934334243

Fax:: 934334239

Més informació a:

http://www.infortecnica.com

 

Lleuger avanç de les compres de Nadal

En relació amb l’enquesta efectuada l’any passat, s'observa un lleuger augment del percentatge de les persones que afirma la seva intenció de realitzar amb major antelació les compres de Nadal. Hi ha una bona disposició a congelar els productes alimentaris i aconseguir d'aquesta forma preus més racionals, així com evitar les aglomeracions i les presses d’última hora.

En quan a les compres dels regals, es realitzen majoritàriament durant el mes de desembre i més concretament durant la segona quinzena. Els qui afirmen comprar en les vigílies, ho fan per diverses raons: la més comú és la disposició de temps en les dates tradicionals. En els productes alimentaris, és la preferència de comprar aliments frescs.

Malgrat que tota la població és conscient dels avantatges que comporta, tant de preus més baixos, com d'evitar les aglomeracions; l'hàbit d'avançar les compres encara trigarà bastants anys a ser general, tot i que s'observa una orientació cap a una forma més racional de compra.

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P5\NOVEMBRE01

Pregunta 1.- Quan fa les compres dels aliments que consumirà per Nadal?

  1. Totes, les vigílies de les festes
  2. Totes amb antelació i congela els aliments peribles
  3. Part les vigílies i part amb antelació

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Totes, les vigílies de les festes

32,38%

± 3,96%

Totes amb antelació i congela els aliments peribles

43,85%

± 4,20%

Part les vigílies i part amb antelació

18,85%

± 3,30%

No sap i / o no contesta

4,92%

± 1,82%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Totes, les vigílies de les festes

25,68%

35,29%

23,81%

36,45%

31,58%

Totes amb antelació i congela els aliments peribles

41,89%

44,71%

47,62%

41,12%

45,26%

Part les vigílies i part amb antelació

25,68%

15,88%

21,43%

18,69%

17,89%

No sap i / o no contesta

6,76%

4,12%

7,14%

3,74%

5,26%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P5\NOVEMBRE01

Pregunta 2.- Quan pensa fer les compres dels regals de Nadal / Reis?

  1. Segona quinzena de novembre.
  2. Primera quinzena de desembre.
  3. Segona quinzena de desembre.
  4. Del 1 al 5 de gener.
  5. Altres respostes.
  6. No sap / No contesta

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Segona quinzena de novembre

7,79%

± 2,25%

Primera de desembre

24,18%

± 3,62%

Segona de desembre

37,30%

± 4,10%

De l'1 al 5 de gener

13,11%

± 2,84%

Altres respostes

9,84%

± 2,51%

No sap

7,79%

± 2,25%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Segona quinzena de novembre

2,70%

10,00%

4,76%

5,61%

11,58%

Primera de desembre

29,73%

21,76%

33,33%

27,10%

16,84%

Segona de desembre

35,14%

38,24%

45,24%

46,73%

23,16%

De l'1 al 5 de gener

12,16%

13,53%

9,52%

12,15%

15,79%

Altres respostes

8,11%

10,59%

<1,00%

2,80%

22,11%

No sap

12,16%

5,88%

7,14%

5,61%

10,53%

Altres respostes (9,84%)

PERCENTATGE

No ho celebra / no fa regals

58,8%

Compra i dona els regals no en d’aquestes dates

17,6%

Regala diners

23,5%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P5\NOVEMBRE01

Pregunta 3.- En el cas de comprar a les vigílies de festes, per que ho fa?

Respostes donades per els entrevistats:

  1. Per comoditat
  2. Per la paga extra
  3. Per que disposa de temps
  4. Per costum
  5. Prefereix els aliments frescos / no té un congelador gran
  6. Manca de previsió
  7. Altres motius (no repetits)

RESPOSTA

PERCENTATGE

Per comoditat

12,2%

Per la paga extra

11,0%

Per que disposa de temps

30,5%

Per costum

17,1%

Prefereix els aliments frescos

15,9%

Manca de previsió

2,4%

Altres motius

11,0%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P5\NOVEMBRE01

Pregunta 4.- Quina considera que seria la principal avantatge d’efectuar les compres dels aliments de Nadal amb antelació?

  1. Preus més baixos
  2. Menys aglomeració de clients en els establiments
  3. Les dues
  4. Altres respostes (Per la comoditat que representa no comprar-ho tot a l’últim moment)

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Preus més baixos

21,31%

± 3,45%

Menys aglomeracions

27,46%

± 3,78%

Les dues

30,74%

± 3,90%

Altres

12,70%

± 2,80%

No sap

7,79%

± 2,25%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Preus més baixos

18,92%

22,35%

14,29%

20,56%

25,26%

Menys aglomeracions

27,03%

27,65%

35,71%

26,17%

25,26%

Les dues

28,38%

31,76%

23,81%

38,32%

25,26%

Altres

16,22%

11,18%

23,81%

9,35%

11,58%

No sap

9,46%

7,06%

2,38%

5,61%

12,63%